Familiewapen

Bij het onderzoek is geen familiewapen aan getroffen. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Want het voeren van een familiewapen was onder boeren geen gewoonte. In Holland waren het vrijwel alleen de bekleders van de hoge ambten, de intellectuelen en de kooplieden, die zo’n wapen gebruikten, bijvoorbeeld als lakstempel bij het zegelen van akten of brieven.

Dit wil niet zeggen, dat er geen familiewapens “Zandbergen”bestaan. Maar de gebruikers daarvan zijn niet in te passen in deze genealogie. Daarmee is meteen gesteld, dat er meer geslachten zijn die de familienaam Zandbergen voeren. De naam is kennelijk op meer plaatsen ontstaan. Dat is overigens met veel geslachtsnamen het geval.